Styrelsen

Styrelsen

 

Den invalda styrelsen 2018 består av följande personer:

Annika Rixtorp, ordförande/kontaktförälderansvarig

Kajsa Holmgren, sekreterare

Carolina Dorup, kassör

Helena Wramby, bläckfisk ambassadör

Martina Thydell

Kersti Ekdahl

Lena Au-Müller

Annette Welin, valberedning

Hanna Wedberg, valberedning

Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund sammanslutet av lokalföreningar från olika delar av Sverige. Vår hjärtefråga är att förbättra situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer. Förbundet har också bildats för att vara en länk och underlätta dialog mellan profession och föräldrar. Vi är en ideell förening. Vi är politiskt och religiöst obundna.