Litteratur

 

"Du är inte ensam" av Stockholmsföreningen

”Neonatologi” av Hugo Lagercrantz

”För tidigt född” av Katarina Bååth

”När barnet föds förtidigt” av Ola D Saugstad

”Ett år med Liv” av Thorstensson Landin

”Tidigt född” av Maj Ödman

”Grabben i kuvösen bredvid” av Jonas Helgesson

”Född för tidigt” av Karin Stjernqvist

”Baby-massage” av Amelia D Auckett

”Nära föräldrar” av Jorun Modén

 

 

Litteraturlista

Prematurföreningen Helsingborg