Hem

Berörd av för tidig födsel?

 

Det föds omkring 6 000 barn för tidigt i Sverige. Varje år. Det innebär en kris för många kring det lilla barnet. Det gör det trots att vi har en oerhört bra och avancerad vård i Sverige, en vård där föräldrar involveras på ett helt annat sätt än i de flesta andra länder. Många upplever trots det ensamhet, isolering, oro, skuld. Många funderar på hur det ska bli för barnet - kring infektioner, tillväxten, utvecklingen, kring hur det ska bli i förskola och skola... Många föräldrar känner att omgivningen inte riktigt förstår dem, många föräldrar vill se en ökad kunskap hos BVC, förskola, skola samt mer information till blivande föräldrar på MVC.

 

Men HUR gör man för att förändra och förbättra?

 

Ett sätt att påverka situationen är att bli medlem i någon av de prematurföreningar som finns.

 

I Sverige finns idag sex aktiva föreningar - Stockholm/Uppsala, Gävleborg, Värmland, Västerbotten, Väst och Helsingborg. För att vi som föreningar ska kunna påverka till förändring måste vi ha många bakom oss. Idag är det en bråkdel av dem kring barnet som blir medlemmar. Om du är intresserad av frågor som rör prematurfödda barn är vi tacksamma om du vill visa ditt engagemang genom att bli medlem. Har vi många medlemmar blir vår röst starkare och då kan vi åstadkomma mer.

 

Det spelar ingen roll om du är förälder, mor-eller farförälder, moster, farbror, fadder, forskare, sjuksköterska, läkare, barnsköterska, undersköterska, barnmorska eller professor... Alla som månar om och är intresserade av frågor som rör prematurer är välkomna som medlemmar.

 

Svenska Prematurförbundet

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017

Du kan betala direkt på förbundets hemsida.

Glöm inte att fylla i din lokala förening!

Klicka här för att gå till betalsidan!

En stor nyhet:

 

Vi har bildat Svenska Prematurförbundet!

 

De tre lokala föräldraföreningarna för prematurfödda barn i Sverige går nu samman och bildar en nationell organisation. Det kommer att leda till att för tidigt födda barn i Sverige får en mycket starkare röst. Tillsammans samlar vi omkring 500 familjer plus enskilda medlemmar och verksamhet finns i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå och Örebro. Fler orter och städer är på gång. Vi bevarar alla lokala aktiviteter men blir effektivare i arbetet med att påverka svensk neonatalvård, eftervård och mödravård. Vi kommer också att lansera en webportal där du kan gå in och söka information och få svar på dina frågor. För att stötta förbundet är du välkommen som medlem i någon av de aktiva lokalföreningarna. På den här sidan kan du läsa mer om Stockholmsföreningen och bli medlem direkt på sidan.

 

Här är länkar till förbundet:

Förbundswebben

Förbundets facebook

 

Aktiviteter 2017

 

 

Föräldrafika 2017

 

 

 

Prematurföreningen Helsingborg