Hem

Berörd av för tidig födsel?

 

Det föds omkring 6 000 barn för tidigt i Sverige. Varje år. Det innebär en kris för många kring det lilla barnet. Det gör det trots att vi har en oerhört bra och avancerad vård i Sverige, en vård där föräldrar involveras på ett helt annat sätt än i de flesta andra länder. Många upplever trots det ensamhet, isolering, oro, skuld. Många funderar på hur det ska bli för barnet - kring infektioner, tillväxten, utvecklingen, kring hur det ska bli i förskola och skola... Många föräldrar känner att omgivningen inte riktigt förstår dem, många föräldrar vill se en ökad kunskap hos BVC, förskola, skola samt mer information till blivande föräldrar på MVC.

 

Men HUR gör man för att förändra och förbättra?

 

Ett sätt att påverka situationen är att bli medlem i någon av de prematurföreningar som finns.

 

I Sverige finns idag sex aktiva föreningar - Stockholm/Uppsala, Gävleborg, Värmland, Västerbotten, Väst och Helsingborg. För att vi som föreningar ska kunna påverka till förändring måste vi ha många bakom oss. Idag är det en bråkdel av dem kring barnet som blir medlemmar. Om du är intresserad av frågor som rör prematurfödda barn är vi tacksamma om du vill visa ditt engagemang genom att bli medlem. Har vi många medlemmar blir vår röst starkare och då kan vi åstadkomma mer.

 

Det spelar ingen roll om du är förälder, mor-eller farförälder, moster, farbror, fadder, forskare, sjuksköterska, läkare, barnsköterska, undersköterska, barnmorska eller professor... Alla som månar om och är intresserade av frågor som rör prematurer är välkomna som medlemmar.

 

Svenska Prematurförbundet

 

Tidningen Kontakt

 

Alla medlemmar och alla stora neonatalavdelningar i Sverige får vår medlemstidning Kontakt hem i brevlådan. I KONTAKT kan du läsa föräldraberättelser, faktaartiklar om t ex aktuell forskning och nya metoder att vårda samt andra artiklar som berör för tidigt födda och deras familjer. Tidningen utkommer med 3-4 nummer per år och from 2014 i färg med 16 sidor per nummer.

 

Vill du skriva, fotografera eller annonsera i/för tidningen kan ni läsa mer om det här!

Föräldrafika, Kontaktförälder

Varannan Tisdag mellan klockan 18 och 20 kommer två av våra kontaktföräldrar till Neonatalavdelningen.

Vi sitter i föräldraköket och pratar med varandra. Både för att få lite distans och att prata med andra i samma situation.

Ibland kan det vara svårt att ta den första kontakten med ett annat föräldrapar inne på salen, men då får du det lättare här.

 

Utöver detta kan du alltid be peronalen ta kontakt med någon från föreningen om du känner att du behöver prata och där inte är en träff nära.

 

Vill du också bli kontaktförälder eller du vill veta mer kontakta Annika Rixtorp.

Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund sammanslutet av lokalföreningar från olika delar av Sverige. Vår hjärtefråga är att förbättra situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer. Förbundet har också bildats för att vara en länk och underlätta dialog mellan profession och föräldrar. Vi är en ideell förening. Vi är politiskt och religiöst obundna.